کارتحقیقی حقوق جایگاه نفقه در حقوق ایران و سایر کشورها

چکیده

 

طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. برای بررسی قوانین مربوط به نفقه قانون گفت‌وگویی رابا اصغر صانعی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس رسمی نفقه و اجرت المثل و مدرس دانشگاه انجام داده  که از نظرتان می‌گذرد.

 

 

مقدمه

نفقه عبارتست از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه ي زندگي وي باشد .

البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مسخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .

اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي ۱۱۰۸ ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .

طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .

در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .

يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .

از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات ۳
بخش اول- تعریف نفقه ۳
مبحث اول- تعریف نفقه در حقوق ایران و فقه امامیه ۳
مبحث دوم- تعریف نفقه در حقوق انگلستان ۴
مبحث سوم- تعریف نفقه در حقوق هند ۵
مبحث چهارم- اسباب نفقه در حقوق ایران ۱۰
مبحث پنجم- اسباب نفقه در حقوق انگلستان و هند ۱۰
فصل دوم: ماهیت حقوقی نفقه، اجزاء و ملاک پرداخت آن ۱۱
بخش دوم-اجزاء نفقه و نحوه پرداخت آن ۱۵
مبحث اول- حقوق ایران ۱۵
مبحث دوم- حقوق انگلستان و هند ۱۵
فصل سوم: مسئول پرداخت نفقه و مبانی مسئولیت ۱۶
بخش سوم : مسئولیت پرداخت نفقه………………………………………………………………………………………………….۱۵
مبحث اول- مسئول پرداخت نفقه در حقوق ایران ۱۶
مبحث دوم- مسئول پرداخت نفقه در حقوق انگلستان ۱۷
مبحث سوم- مسئول پرداخت نفقه در حقوق هند ۱۸
مبحث دوم- مبنای مسئولیت منفق در حقوق انگلستان ۲۱
فصل چهارم- شرایط پرداخت نفقه ۲۲
مبحث اول- نفقه زوجه ۲۲
مبحث دوم- ضمانت اجرای حقوقی ۲۸
منبع ۳۰

قیمت ۴۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *