نقش پلیس فتا در پیشگیری جرائم رایانه ای

نقش پلیس فتا در پیشگیری جرائم رایانه ای

نقش پلیس فتا در پیشگیری جرائم رایانه ای

مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
سوالات تحقیق ۶
سوال اصلی تحقیق ۶
سوالات فرعی تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۶
پیشینه تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
روش تحقیق ۷
مبحث اول: پیشگیری از جرم ۸
گفتار اول: تعریف پیشگیری از جرم ۱۰
گفتار دوم: جایگاه پیشگیری از جرم ۱۱
مبحث دوم: انواع پیشگیری ۱۲
گفتار اول: پيشگيري كيفري ۱۴
گفتار دوم:پيشگيري غيركيفري ۱۴
بند اول: پيشگيري اجتماعي ۱۴
بند دوم: پيشگيري وضعي ۱۵
مبحث سوم: مبانی پیشگیری از جرم ۱۵
گفتار اول: ارعاب و جلوگیری عمومی‌جرم؛ ۱۶
گفتار دوم: ارعاب و جلوگیری خصوصی از جرم ۱۶
گفتار سوم: ضرورت پیشگیری از جرم ۱۸
مبحث چهارم: پلیس ۲۰
گفتار اول: نقش پلیس در گذر تاریخ ۲۰
گفتار دوم: نقش پلیس در نیروهای مسلح ۲۲

قیمت ۲۰۰۰تومان

برچسب ها: ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *