نظارت قضايي ديوان عدالت اداری

نظارت قضايي ديوان عدالت اداری

نظارت قضايي ديوان عدالت اداری

چکیده ‌أ
مقدمه : ۱
فصل اول : کلیات ۲
مبحث اول: نظارت قضايي ديوان عدالت اداری ۲
گفتار اول: مفهوم و مباني نظارت قضايي ۲
گفتار دوم: نظارت قضايي از طريق ديوان عدالت اداري ۴
مبحث دوم: تاريخچه و صلاحيت ديوان عدالت اداري در ايران ۵
گفتار اول: پيشينه ديوان عدالت اداري ايران ۵
گفتار دوم: ساختار و تشكيلات ديوان عدالت اداري ۷
گفتار سوم: حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري ۹
بند اول: تصميمات ديوان عدالت اداري ۹
بند دوم: صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري ۱۰
الف: رسيدگي به اعتراضات از اقدامات و تصميمات دولتي ۱۰
ب: صلاحيت ديوان از حيث شاكي (خواهان) ۱۳

فصل دوم : صلاحیت دیوان در رابطه با «خوانده» ۱۸
مبحث اول : حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاههای قوهی مجریه ۱۹
گفتار اول : گسترش مصادیق واحدهای دولتی به کلیهی واحدهای قوای سه گانه ۲۱
گفتار دوم : رسيدگي به اعتراضات از مقررات دولتي ۲۵
مبحث دوم : ايجاد وحدت رويه قضايي ۲۷
نتيجه‌گيري ۲۹
منابع ۳۱

قیمت ۲۰۰۰ تومان

برچسب ها: ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *