سمينار حقوق خصوصي تحليل ماده ۵۰۰ قانون مدني

 

چکیده. ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۵

فصل اول : کلیات.. ۶

گفتار اول :اقسام بيع.. ۶

مبحث اول:تقسيمات ديگر بيع: ۶

مبحث دوم :اركان بيع.. ۷

گفتار دوم :شرايط متعاقدان.. ۷

مبحث اول :شرايط عوضين.. ۸

مبحث دوم : مفهوم بيع.. ۸

گفتار سوم : : اوصاف عقد بيع.. ۱۴

مبحث اول : تحليل تعريف و استخراج اوصاف… ۱۴

مبحث دوم : .تعارض تمليكي بودن بيع با تعريف عقد : ۱۶

فصل دوم :. معني معوئض بودن بيع و آثار آن : ۲۱

گفتار اول : معامله با حق استرداد : ۲۶

مبحث اول :معامله با حق استرداد تمليكي. ۲۷

مبحث دوم :تفاوت با معامله ي ذهني : ۲۷

فصل سوم :نگرشی بر ماده ۵۰۰ قانون مدنی.. ۲۷

گفتار اول :واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار ۲۷

مبحث اول : رهن گذاشتن مبیع.. ۲۷

مبحث دوم: منافع مبیع.. ۲۷

گفتار اول : تصرف در مبیع.. ۲۷

مبحث دوم :ماهیت رد ثمن.. ۲۷

مبحث سوم :وضع بیع شرط باتوجه به مقررات قانون ثبت… ۲۷

گفتار سوم : اختصاص یا عدم اختصاص حکم به اجاره. ۲۷

مبحث اول : اختصاص یا عدم اختصاص حکم به مبیع.. ۲۷

مبحث دوم :عدم اختصاص حکم به فسخ.. ۲۷

منابع : ۲۷

قیمت این پروژه فقط ۱۵ هزار تومان می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *