ترجمه آماده یک مدل صف بندی در زنجیره تحویل با استراتژی تعویق فرم

چکیده
استراتژی تعویق فرم (FP) یک استراتژی مهم برای شرکت های تولیدی در استفاده برای دستیابی به یک واکنش سریع نسبت به نیازهای مشتری است در حالی که سطح محصولات به پایان رسیده در لیست موجودی کم باقی بماند. طراحی یک زنجیره تحویل که از استراتژی FP برای کاهش تضاد بین سطح موجودی و سطح خدمات استفاده کند امری مهم و دشوار است. برای این منظور، ما یک شبکه دو مرحله ای پشت سر هم از صف بندی را برای مدل زنجیره تحویل توسعه دادیم. مرحله اول فرآیند تولید محصول نیمه تمام تمایز نیافته است، که بر اساس تولید برای انبار (make to stock) تولید شده است: موجودی از طریق سیاست پایۀ انبارکنترل می شود. مرحله دوم فرایند شخصی سازی بر اساس الزامات مشخص شده توسط مشتریان است. دو نوع سفارش وجود دارد: سفارش عادی و سفارش ویژه. سفارش عادی را می توان با شخصی سازی محصول نیمه تمام را متحقق کرد، در حالی که سفارش ویژه باید به طور کامل از مرحله اول به صورت شخصی شروع شود. سفارشات مشتریان با توجه به فرایند پواسون می رسند. ما ابتدا سطح موجودی و سرعت پر شدن را می یابیم، و سپس یک مدل کلی هزینه را ارائه می دهیم. به نظر می رسد که مدل به دلیل توزیع پواسون در تابع هدف مقاوم است. برای حل تحلیلی این مشکل، ما از از توزیع نرمال به عنوان تقریبی از توزیع پواسون استفاده می کنیم، که اگر پارامتر توزیع پواسون کاملا بزرگ باشد به خوبی کار می کند. در نهایت، برخی آزمایش های عددی انجام شده و بینش مدیریتی بر اساس نتایج عددی ارائه شده است.
امروزه، شرکت های بیشتری در حال گسترش تنوع محصولات خود در راستای تحقق تقاضا از سوی انواع مختلف و در حال رشد مشتریان هستند. به طور مطلوب، تکنیک های اطلاعات تنوع کالا را از طریق فراهم کردن شرکت هایی با پلتفرم های کم هزینه برای تعامل با مشتریان خود و درک شخصی سازی انبوه عملی می کند. با این حال، تنوع محصول تاثیر قابل توجهی در سطح موجودی و عملکرد خدمات دارد. ارائه انواع زیادی از محصولات روش بسیار کارآمدی است، ساختارهای مختلف زنجیره تحویل قبلاً بررسی شده است. بسیاری از آنها را می توان به دو استراتژی تقسیم کرد: یکی استراتژی تعویق زمان (TP) که تحویل را تا زمان رسیدن سفارشات مشتریان به تاخیر می اندازد. دیگری استراتژی تعویق فرم (FP) که تمایز کالا را تا زمان تایید مشخصات دقیق به تاخیر می اندازد.
قیمت ۶۰۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *