ترجمه آماده ارزیابی روش تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی در برنامه ریزی برای پروژه

چکیده
توسعه محصول , نیاز به برنامه ریزی دارد که بر وابستگی متقابل میان فعالیت ها , تمرکز داشته باشد .تعریف وابستگی ومدت زمان فعالیت، زمان ارتباط و سطح همپوشانی بین فعالیت ها , برای برنامه ریزی پروژه مورد نیاز است. با این حال، این پارامترها دارای عدم قطعیت شناختی هستند , که می تواند بر برنامه ریزی پروژه تاثیر بگذارد. در این کار، روش های تجزیه و تحلیل حساسیت های جهانی متفاوتی , برای شناسایی پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی پروژه دارند , استفاده شد. اینگونه نتیجه گیری شد که ضرایب رگرسیون استاندارد شده و همچنین به عنوان روش Morris و Sobol’–Jansen مناسب ترین روش ها هستند . همچنین مشخص شد که تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی می تواند به تمرکز بر منابع بر اساس تعاریف و کنترل عدم قطعیت فعالیت های کلیدی , کمک کند . علاوه بر این، اینگونه نتیجه گرفته شد که کنترل عدم اطمینان از فعالیت های کلیدی , باعث کاهش میزان عدم قطعیت و مدت زمان پروژه میشود .
یک محصول سودآور و موثر , کلید موفقیت در بازار رقابتی و همیشه در حال تغییر است. در نتیجه،رقابت شدید و قوی در صنایع مختلف , شرکت های تولیدی را وادار به توسعه ی محصولات نوآورانه و با کیفیت بالاتر همچنین سودآور در سرعت فزاینده ی سریعی کرده است. (Kirshnan, Eppinger, & Whitney,1997). برنامه ریزی و مدیریت بزرگ و پیچیده ی پروژه , یک کمیسیون دشوار است که نیاز به ابزارهای موثر دارد .(Herroelen، ۲۰۰۵). ماتریس ویا به عبارتی قالب ساختار وابستگی، و یا ماتریس ساختار طراحی (DSM)، به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدیریت پروژه های پیچیده به دلیل های زیر شناخته شده اند
, (الف ) میتواند با دقت نشان دهنده وابستگی متقابل و / یا ارتباط بین اجزای مختلف یک سیستم باشد ؛ (ب) بر اندازه و پیچیدگی محدودیت های گراف غلبه دارد (ج) درک ان اسان است و قادر به رسیدگی به فرآیندهای در تمامیت خودشان است . و (د) فرمت ماتریس برای برنامه ریزی و محاسبه با استفاده از کامپیوتر مناسب است

برچسب ها: ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *