تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی:ترجمه آماده مدیریت نقش میانجی راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا

تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی:
نقش میانجی راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا
چکیده
این تحقیق تاثیر یک نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمان را بررسی می کند. داده های نظرسنجی از ۱۱۸ سازمان مالی و تولیدی در اردن مورد تحلیل قرار گرفته است تا مسیر میانجی شده تعدیلی بین یک نقش استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی سازمان را بررسی کند. یافته اول، که راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا رابطه بین نقش استراتژیک منابع انسانی و عملکرد را میانجی گری می کنند، پیشنهاد می دهد که موقعیت متخصص منابع انسانی به عنوان یک شریک استراتژیک، مشروعیت ابتکارات منابع انسانی را ارتقا داده، همچنین تامین منابع و پشتیبانی اجرایشان را تسهیل می کند. یافته دوم، که تفویض مدیریت صف رابطه بین نقش استراتژیک منابع انسانی و راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا را تعدیل می کند، یک مبادله بین یک تمرکز استراتژیک و عملیاتی را برای متخصصان منابع انسانی پیشنهاد می دهد، و همچنین ارزش اجرای راهکار منابع انسانی نهفته را در مدیریت عملیاتی مشخص می کند

تحقیقات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر سهمی تمرکز می کنند که راهکارهای منابع انسانی می توانند در عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی[۱] ایفا کنند (کولینز و کلارک، ۲۰۰۳)[۲]. درون این بافت تحقیقی، نقش مدیریت منابع انسانی به عنوان یک شریک استراتژیک با تاثیر در تصمیم گیری استراتژیک منابع انسانی و سازمانی اهمیت رو به رشدی دارد (بارنی و رایت، ۱۹۹۷)[۳]. جهانی سازی[۴] کسب و کار و تشدید فشارهای رقابتی مربوطه، به نقش استراتژیک فزاینده ای برای متخصصان منابع انسانی[۵]، معطوف به همسو کردن راهکارهای منابع انسانی با استراتژی کسب و کار، منجر شده است (رایوب، آلوارز، و خاننا، ۲۰۰۶)[۶]. نقش استراتژیک متخصصان منابع انسانی بر تقویت ارزش سازمانی سیستم مدیریت منابع انسانی و سهمش نسبت به دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی تمرکز می کند (پففر، ۱۹۹۴؛ اولریچ، ۱۹۹۷)[۷]. در میان نقش های استراتژیک بسیاری نویسندگان استدلال می کنند که “نقش استراتژیک” برای متخصصان منابع انسانی در سازمان های امروزی محوری[۸] است (کللاند، پاجو، و تولسون، ۲۰۰۰)[۹].

[۱] competitive advantage

[۲] Collins & Clark, 2003

[۳] Barney & Wright, 1997

[۴] Globalization

[۵] HR professionals

[۶] Raub, Alvarez, & Khanna, 2006

[۷] Pfeffer, 1994; Ulrich, 1997

[۸] pivotal

[۹] Cleland, Pajo, & Toulson, 2000

کلید وازه:

کلمات کلیدی: نقش استراتژیک[۱] منابع انسانی، راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا[۲]، عملکرد سازمانی، تفویض[۳]

 

قیمت ۶۰۰۰تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *