بیع زمانی

چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول : بررسی صحت و اعتبار تایم شر در بخش قراردادها ۴
مبحث اول: جایگاه تایم شر درعقود معین ۴
گفتار اول- بیع ۵
الف) تعریف بیع و ویژگی های آن ۶
ب) بررسی بیع موقت ۷
گفتار دوم: صلح ۱۰
الف) تعریف عقد صلح، احکام و ویژگی های آن ۱۰
ب) قرارداد تایم شر و صلح ۱۱
ج) بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه ۱۲
مبحث دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین ۲۳
گفتار اول: مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قراردادهای نامعین) ۲۴
گفتار دوم ارکان وآثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر) ۲۶
بخش دوم : ماهیت بررسی بیع زمانی ۲۷
مبحث اول : الف) ارکان وویژگی های قرارداد تایم شر ۲۷
گفتار اول : :ب) احکام و آثار قرارداد ۲۷
گفتار دوم : بررسی شیوه های مشابه ۳۰
گفتار سوم : صلح منافع ۳۲
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *