بيع اموال غير مادی در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی در فقه اماميه و حقوق مصر

 

چکيده:

همان طور كه در مقدمة بخش نخست آمد، هدف از اين مقاله، بررسی و تبيين ماهيت حقوقی انتقال اموال غير مادی نظير حق تأليف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتياز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعريف بيع است. با توجه به اهميت اين اموال و نياز به روشن بودن قواعد حاکم بر اين انتقالات در اين مجال با بررسی تعريف بيع در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق مصر و اثبات عدم لزوم عين بودن مبيع، شمول بيع بر اين انتقالات و محدوديت موجود در قانون مدنی ايران برای تعريف بيع اموال غير مادی بيان میشود. حقوق مصر با تغيير قانون خود در تعريف بيع انتقال اين اموال را در برابر وجه نقد بيع می داند. از اين رو تأسي از اقدام مصريها در انقلابي كه از تعريف بيع به وجود آورده اند، با توجه به اينكه زيربناي نظام حقوقي ايران و مصر هر دو فقه مي‌باشد، مي تواند نظام حقوقي ايران را در عقد بيع متحول سازد و حيطه شمول قواعد آن را به حقوق مالي نيز گسترش دهد.

در بخش نخست پس از بحث درباره مفهوم بيع و نيز مفهوم مال و انواع آن به «صحت بيع اموال غير مادي و احكام آن پرداختيم و پس از آن دلايل موافقان و مخالفان بيع شمردن انتقال اموال غيرمادي در فقه را ذكر كرديم اكنون در اين قسمت از مقاله موضوع را در حقوق ايران پي مي‌گيريم.

قیمت این پروژه ۱۰ هزارتومان می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *